amyloidová PET

Amyloidová PET je poměrně nová zobrazovací metoda, která se někdy používá při diagnostice Alzheimerovy choroby. Jedná se o speciální způsob provedení pozitronové emisní tomografie, která dokáže zobrazit existující amyloidové plaky v mozku pacientů. Před zavedením amyloidové PET bylo možné tyto plaky odhalit až po smrti pacienta, tzn. při pitvě jeho mozku.

Viz také senilní plaky, pozitronová emisní tomografie.