kyselina

Kyselina (lat. acidum) je látka, která má při rozpuštění ve vodě kyselé pH (pH < 7). Mezi kyseliny se řadí velké množství biologicky významných látek, včetně aminokyselin, mastných kyselin, DNA a RNA.

Opakem kyseliny je zásada.

Viz také pH a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz kyselina.