ambulantní péče

Ambulantní péče je forma zdravotní péče, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení, které poskytuje jednodenní péči, a je poskytována lékaři primární péče nebo ambulantními specialisty. V případě onemocnění se pacient obrací zpravidla nejprve na lékaře primární péče, u kterého se musí nejprve zaregistrovat.

Opakem ambulantní péče je lůžková péče.