bazaliom

Bazaliom je jiný název pro bazocelulární karcinom.