antiestrogeny

Antiestrogeny jsou látky, které blokují účinky estrogenů (ženských pohlavních hormonů) na organismus. Mezi antiestrogeny se řadí léky, které:

  1. inhibují (blokují) tvorbu estrogenů,
  2. blokují estrogenové receptory, na které se estrogeny za normálních okolností vážou (tzv. antagonisté estrogenových receptorů).

Odvozené přídavné jméno je antiestrogenní.

Viz také anti-, estrogeny.