antidiabetika

Antidiabetika jsou léky, které se užívají k léčbě diabetu, konkrétně ke stabilizaci a kontrole glykemie (hladiny glukózy v krvi). Existuje řada různých typů antidiabetik, z nichž nejznámější je inzulin.

Viz také anti-, diabetes mellitus.