androgenizace

Androgenizací se rozumí konečné účinky působení androgenů na citlivé tkáně, tj. rozvoj mužských sekundárních pohlavních znaků. Androgenizace se může abnormálně vyskytnout i u žen, u nichž se může vyvinout nadměrné ochlupení (hirsutismus), mužský typ plešatosti (androgenní alopecie) a zvětšení poštěváčku (klitoromegalie).

Viz také androgeny.