androgeny

Androgeny se řadí mezi steroidní hormony a hrají velmi významnou roli zejména v pohlavním vývoji mužů, neboť podporují rozvoj mužských sekundárních pohlavních znaků. Proto je někdy pojem „androgeny“ zaměňován s pojmem mužské pohlavní hormony. Androgeny se však v malé míře vyskytují i u žen (u nich zodpovídají například za ochlupení v podpaží a pubické ochlupení). Nejvýznamnějším zástupcem androgenů je testosteron, dalšími příklady jsou androstendion či dihydrotestosteron.

Odvozené přídavné jméno je androgenní.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz androgen.