adjuvantní léčba

Adjuvantní léčba je dodatečná protinádorová léčba, která se podává po primární léčbě, aby se snížilo riziko recidivy (návratu zhoubného nádoru). Adjuvantní léčba může zahrnovat chemoterapii, radioterapii, hormonální léčbu, cílenou léčbu a/nebo biologickou léčbu.

Viz také adjuvantní, neoadjuvantní léčba.