antihormonální léčba

Antihormonální léčba je léčba pomocí léků, chirurgického zákroku nebo ozařování, jejímž cílem je zablokovat produkci nebo působení nějakého konkrétního hormonu. Antihormonální léčba se někdy používá při léčbě zhoubných nádorů, protože některé hormony jsou schopny stimulovat růst některých typů zhoubných nádorů (tzv. hormonálně závislých nádorů).

Viz také hormonální léčba.