amfetamin

Amfetamin má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. Označení pro bílý krystalický prášek, který se kdysi používal jako lék u pacientů s astmatem, později u pacientů s ADHD (dnes se již prakticky nepoužívá, neboť hrozí vznik závislosti). Chemická struktura amfetaminu v tomto smyslu je znázorněna na obrázku níže.
  2. Označení pro kterýkoli derivát „původního“ amfetaminu (tedy sloučeninu s podobnou strukturou). Deriváty amfetaminu mají podobné účinky a často jsou zneužívány jako drogy – příkladem je tzv. extáze (odborným názvem 3,4-methylendioxymetamfetamin) či pervitin (odborným názvem metamfetamin). Amfetaminy v tomto slova smyslu jsou látky, které mají poměrně výrazné účinky na centrální nervový systém. Často jsou řazeny mezi návykové látky, ať už legální (pokud je předepíše lékař) nebo nelegální (jsou-li užívány bez předpisu, tzn. jako drogy).

Obrázek: Chemická struktura amfetaminu. Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (černá), vodíku (bílá) a dusíku (modrá). (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)