acidemie

Acidemie je abnormální stav, kdy hodnota pH tepenné krve je nižší než 7,35. Acidemie je obvykle projevem acidózy, která nebyla dostatečně kompenzována.

Opakem acidemie je alkalemie.

Viz také -emie.