alkalóza

Alkalóza je porucha acidobazické rovnováhy, která se vyznačuje zvýšením koncentrace zásaditých látek (resp. snížením koncentrace kyselých látek) v organismu. Není-li alkalóza kompenzována, projeví se alkalemií.

Opakem alkalózy je acidóza.

Viz také acidobazická rovnováha, pufr.