alkoholismus

Alkoholismus, někdy též porucha způsobená užíváním alkoholu nebo AUD (zkratka pochází z anglického názvu alcohol use disorder), je takové užívání alkoholu, které zahrnuje problémy s kontrolou pití, zaujetí alkoholem, pokračování v užívání alkoholu, i když způsobuje problémy, nutnost pít více, aby člověk dosáhl stejného účinku, nebo abstinenční příznaky, když postižený člověk rychle sníží obvyklou dávku alkoholu nebo úplně přestane pít alkohol. Alkoholismus se podílí na vzniku mnoha různých tělesných i duševních onemocnění.

Člověk trpící alkoholismem je označován jako alkoholik.

Viz také alkohol, závislost na alkoholu.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Alkohol