adrenergní

Adrenergní znamená vztahující se k neuronům, v nichž jako neurotransmiter působí adrenalin, noradrenalin nebo podobná látka.

Viz také cholinergní, serotoninergní, dopaminergní.