albumin

Albumin má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. sérový albumin – jeden ze tří hlavních typů proteinů obsažených v krevní plazmě,
  2. jeden z albuminů v obecném slova smyslu, tzn. jeden protein z celé skupiny proteinů.