akutní léčba

Akutní léčba je první pomoc nebo jiný okamžitý zásah při nehodách nebo zdravotních stavech, které vyžadují okamžitou péči a ošetření, než bude možné zajistit definitivní lékařské a chirurgické ošetření.

Viz také akutní, akutní medicína.