acetylcholin

Acetylcholin je neurotransmiter, který se uplatňuje v synapsích mezi nervovými buňkami (neurony) a svalovými buňkami (myocyty).

Obrázek: Zjednodušeně znázorněná chemická struktura acetylcholinu. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, v tomto případě kyslíku či dusíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: By NEUROtiker - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2125698)

Viz také cholin.