abstinenční syndrom

Abstinenční syndrom je označení pro skupinu abstinenčních příznaků, které se objeví po náhlém vysazení nebo prudkém snížení dávky léku nebo drogy, na které(m) je daný člověk závislý. Abstinenční syndrom se může projevovat různými způsoby a s různou intenzitou, konkrétní příznaky se navíc mohou vzájemně velmi lišit – podle látky, na které je člověk závislý. Abstinenční příznaky lze zhruba rozdělit do dvou kategorií:

  1. duševní (psychické) příznaky: neklid, úzkost, podrážděnost, skleslost, útlum, depresivní nálady, poruchy spánku apod.,
  2. tělesné (fyzické) příznaky: bolesti hlavy, svalů a kloubů, průjem, nevolnost, zvracení, bušení srdce, někdy i křeče, halucinace apod.

Viz také syndrom.