anxiolytika

Anxiolytika jsou léky, které zmírňují úzkost. Používají se proto při léčbě úzkostných poruch.

Odvozené přídavné jméno je anxiolytický.