absces

Absces je patologická dutina v těle pacienta, která vznikla v důsledku zánětu a je vyplněná hnisem. Absces může vzniknout téměř v jakékoli tkáni či orgánu, ačkoli některé tkáně jsou k tvorbě abscesů náchylnější než jiné. Konkrétními příklady jsou:

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz absces.