beta-sympatomimetika

Beta-sympatomimetika jsou sympatomimetika, která stimulují tzv. beta-receptory sympatického nervového systému. Podle převažujícího účinku se rozlišují beta-1 sympatomimetika a beta-2 sympatomimetika.