sympatomimetika

Sympatomimetika jsou obecně látky (v praxi užívané ve formě léků), které v organismu napodobují účinek přirozeně se vyskytujících látek stimulujících sympatikus. Podle svého účinku se sympatomimetika dále dělí na:

Každá z těchto skupin léčiv je předepisována v jiném případě.

Viz také parasympatomimetika.