alergická reakce pozdního typu

Alergická reakce pozdního typu neboli imunopatologická reakce IV. typu je jedním ze čtyř typů alergických reakcí. Alergická reakce se totiž nemusí projevit okamžitě. V případě alergické reakce pozdního typu neboli imunopatologické reakce IV. typu se příznaky objeví až poté, co od opětovného kontaktu s alergenem uplyne jistá doba (12–72 hodin), jako je tomu např. u často se vyskytující alergie na nikl. Podobně jako u alergické reakce časného typu i v tomto případě probíhá první kontakt s alergenem bez příznaků. U alergické reakce pozdního typu jsou na počátku zánětlivé reakce T-lymfocyty.

Viz také alergická reakce.

Související příspěvky: