autotransfuze

Autotransfuze je lékařský postup, při kterém je pacientovi při plánované operaci podána jeho vlastní krev. Nezbytnou podmínkou samozřejmě je, aby krev byla pacientovi v předoperačním období odebrána. Tento postup má dvě velké výhody:

  1. nehrozí riziko inkompatibility krevních skupin,
  2. nehrozí riziko přenosu infekce od dárce.

Viz také transfuze.

Související příspěvky: