ACE

ACE je zkratka pro angiotenzin-konvertující enzym.