angiotenzin-konvertující enzym

Angiotenzin-konvertující enzym neboli ACE (zkratka pochází z anglického názvu angiotensin-converting enzyme) je enzym, který se podílí na regulaci krevního tlaku. ACE je součástí renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS). V rámci RAAS tento enzym katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na angiotenzin II.

Viz také angiotenzin, angiotenzin-konvertující enzym 2, inhibitory ACE.