neurony

Neurony neboli nervové buňky jsou vysoce specializované buňky nervové tkáně, jejichž výběžky umožňují v těle přenášet signály (nervové impulzy) na velkou vzdálenost. Většina neuronů má charakteristický tvar: kromě buněčného těla se vyznačují typickými výběžky, které jsou podle tvaru i funkce rozlišovány na dendrity a axon (nervové vlákno).

Odvozené přídavné jméno je neuronální.

Obrázek: Obecná struktura neuronu – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také neur(o)- a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz neuron.