ASA

ASA je zkratka pro kyselinu acetylsalicylovou.