alternativní medicína

Alternativní medicína – nebo také komplementární medicína – je široký pojem zahrnující všechny metody neklasické medicíny. Jejich společným znakem je, že metody a postupy nejsou opřeny o důkazy, nejsou testovány na účinnost a bezpečnost způsobem, jaký je obecně přijímaný v medicíně založené na důkazech, nebo v tomto testování selhaly. Proto také nemají podporu odborných společností, nejsou součástí odborných doporučených postupů a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Alternativní metody mohou, ale nemusí provádět lékaři. Pacienti se obracejí k alternativní medicíně tehdy, když jim medicína klasická není schopna nabídnout uspokojivou léčbu a když očekávají alespoň malou naději pro vyléčení. Příkladem je čínská medicína (včetně akupunktury), indická medicína ayurvéda, šamanismus, chiropraxe, energetické terapie apod.

Podle doporučení České lékařské společnosti JEP lékař toleruje doplňky stravy, které nemají nežádoucí účinky, a nestaví se odmítavě k léčiteli, který s ním spolupracuje.

Opakem alternativní medicíny je medicína založená na důkazech.

Viz také medicína (lékařství).