maligní

Maligní znamená „zhoubný“. Tento pojem se používá nejčastěji v onkologii, a to v souvislosti se zhoubnými nádory; například maligní mezoteliom. Označení „maligní“ lze však použít i obecněji na jakékoli onemocnění, které by mohlo být život ohrožující, není-li léčeno; například maligní arytmie apod.

Opakem maligního je benigní.

Viz také malignita, zhoubný nádor.