mozek

Mozek (lat. encephalon) je velmi složitý orgán, který tvoří nejdůležitější součást centrálního nervového systému. Jeho struktura je podobná jako struktura mozku jiných živočichů, ale lidský mozek je zhruba pětkrát větší než „průměrný“ mozek savce o stejné tělesné velikosti. Průměrná hmotnost lidského mozku je přibližně 1300 až 1400 g. Mozek vykonává nejsložitější nervové funkce, které jsou spojeny s inteligencí, vědomím, instinkty atd.

Z anatomického hlediska se mozek rozděluje na čtyři části:

  1. koncový mozek, který je tvořen dvěma mozkovými hemisférami,
  2. mezimozek – zahrnující zejména thalamus a hypothalamus,
  3. mozkový kmen – zahrnující střední mozek, Varolův most a prodlouženou míchu,
  4. mozeček.

Obrázek: Centrální nervový systém – schematický nákres. Mícha je znázorněna žlutě, mozek a jeho jednotlivé součásti růžově. Mezimozek není vidět, neboť se nachází mezi mozkovými hemisférami. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také centrální nervový systém.