alogenní transplantace

Alogenní transplantace je transplantace, při níž transplantovaná tkáň nebo orgán pochází od jedince téhož druhu (v případě lidí tedy z jednoho člověka na druhého), ale s rozdílnou – byť co možná nejbližší – genetickou výbavou (například od blízkého příbuzného). Příkladem je situace, kdy pacientovi s leukemií je transplantována kostní dřeň, která byla předtím odebrána jeho sourozenci. Dárcem však může být i úplně „cizí“ člověk, který má však podobnou genetickou výbavu jako příjemce.

Viz také transplantace.