žaludek

Žaludek (lat. ventriculus, řecky gaster) je součástí trávicího traktu. Rozmělněná potrava do něj přichází z jícnu. V žaludku potrava nějakou dobu zůstává a podléhá činnosti kyselé žaludeční šťávy, čímž se částečně natráví. Z žaludku pak natrávená potrava odchází do tenkého střeva.

Z anatomického hlediska rozlišujeme na žaludku zejména kardii, žaludeční klenbu, tělo žaludku a předsíň vrátníku.

Stěnu žaludku tvoří čtyři vrstvy specializované tkáně. Zevnitř směrem ven jsou to:

  1. žaludeční sliznice (tunica mucosa gastrica),
  2. podslizniční vazivo neboli submukóza (tela submucosa),
  3. tři vrstvy hladké svaloviny,
  4. serózní membrána neboli seróza (tunica serosa).

Odvozené přídavné jméno je žaludeční.

Obrázek: Struktura žaludku – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také trávicí trakt, gastr(o)- a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz žaludek, žaludeční apod.

Související příspěvky: