Prohlášení o přístupnosti

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na https://www.nzip.cz/ (Národní zdravotnický informační portál).

Stav souladu

Internetové stránky www.nzip.cz jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • V mnoha případech je prezentován netextový obsah bez textové alternativy, sloužící stejnému účelu. To se týká většiny obrázků informačního charakteru. Na odstranění tohoto nedostatku pracujeme.
  • Méně zásadnější nedokonalosti, které některým uživatelům mohou bránit nalezení chtěné informace dostatečně rychle. Tyto nedokonalosti postupně odstraňujeme tak, aby internetové stránky byly uživatelsky přívětivé k co nejširšímu spektru uživatelů.
  • Na většinu použitého video a audio obsahu se sice nevztahuje zákon o přístupnosti, charakter www.nzip.cz je však takový, že považujeme za důležité i tento obsah postupně dostatečně zpřístupnit a doplnit titulky, audio popisem či odpovídající alternativou.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13. července 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V ÚZIS ČR máme zájem na tom, aby námi spravované internetové stránky mohly být plnohodnotně používány svými uživateli bez ohledu na jejich případný hendikep. Proto uvítáme důležité podněty ke zlepšení ohledně přístupnosti internetových stránek. Máte-li takový podnět, popřípadě chcete-li se o přístupnosti internetových stránek spravovaných ÚZIS ČR dozvědět nějaké další informace, prosím, kontaktujte nás:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 375/4, P. O. Box 60,
128 01 Praha 2 – Nové Město
E-mail: nzip@mzcr.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud vám nebyla poskytnuta dostatečná odpověď na oznámení nebo žádost související s přístupností v tomto prohlášení uvedených internetových stránek, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva na adrese:

Ministerstvo vnitra,
odbor eGovernmentu,
náměstí Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz