Datové zpravodajství

Data, grafy a vizualizace

Data a jejich správná a srozumitelná interpretace hrají také ve zdravotnictví zcela klíčovou roli, a to zejména jako podpora objektivního rozhodování. Datové zpravodajství představuje komplexní informační servis nad jednotlivými sekcemi (registry) Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) v různých formátech (datové souhrny, analytické studie, ročenky, otevřená data atd.), které vždy vznikají ve spolupráci s odbornými společnostmi. Primární cílem je poskytnout ucelený pohled na konkrétní téma českého zdravotnictví, jako je například kardiologie nebo reprodukční zdraví.

Níže uvedené strukturované online formuláře pokrývají požadavky na nové datové výstupy z NZIS.

Chcete požádat o data nebo analýzy z NZIS?

Otevřít formulář

Chcete navrhnout nové statistiky nebo souhrny?

Otevřít formulář

Chcete navrhnout nové otevřené datové sady?

Otevřít formulář

Lokální katalog otevřených dat si klade za cíl publikovat uživatelsky přívětivou formou veškerá otevřená data týkající se resortu zdravotnictví. Systém a publikace těchto dat je zcela v souladu s metodickou koncepcí sdílení a sekundárního vytěžování dat Národního zdravotnického informačního systému. Samotné rozhraní bylo implementováno jako specializovaný modul Národního zdravotnického informačního portálu.