Trávicí potíže u dětí

Průjem je nejčastějším projevem nemoci v dětském věku a může mít různé příčiny. Ztráta tekutin a iontů může vést u kojenců a malých děti k rychlé dehydrataci a tím může být nebezpečná. Pod zácpou se rozumí porucha střeva, při které nemůže být stolice úplně vyprázdněna, nebo se vyprázdní opožděně. Je to nejčastější projev obtíží, který postihuje asi 3 % dětí.


  • Akutní průjem u dětí

    Akutní infekční gastroenteritida je nejčastější příčinou průjmu u dětí. Obzvlášť často jím onemocní kojenci nebo malé děti do třetího roku. Při průjmu stolice nepříjemně zapáchá a dochází k častějšímu a řidšímu vyprazdňování než obvykle.

  • Kojenecká kolika

    Kojenecké koliky začínají většinou kolem 2. týdne věku dítěte, gradují kolem 6. týdne a odeznívají zhruba koncem 3. měsíce. Koliky jsou silné křečovité bolesti v oblasti břicha. Kolikami trpí kolem 10 až 15 % všech dětí. Příčina zatím není zcela jasná.

  • Zácpa u dětí

    Při zácpě (obstipaci) dochází ke zpožděnému nebo bolestivému vyprazdňování stolice. Trvá nejméně dva týdny a je doprovázena podstatnými negativní vlivy pro dítě. Četnost stolice může, ale nemusí být snížena. Trvá-li déle než dva měsíce, může to už být chronický problém. Léčba spočívá v akutních opatřeních a časté a dlouho trvající medikamentózní léčbě.