Akutní stavy u dětí

Pod pojmem akutní stav se rozumí náhlý nebo naléhavý stav, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Většina akutních stavů vyžaduje lékařskou péči.


  • Horečka u dětí

    Horečka je zvýšení tělesné teploty a je součástí biologické odpovědi organismu. Horečka není nemoc. Normální tělesná teplota je do 37,2 °C ráno a až do 37,7 °C navečer. Kolísání až do 0,5 °C během dne je tedy zcela normální. V prvních 5–6 letech života je tělesná teplota fyziologicky vyšší než u starších dětí. Za horečku pak považujeme teplotu vyšší než 38 °C. Je třeba zhodnotit celkový stav dítěte. Za všech okolností srážíme teplotu nad 38,5 °C. Benefitem je zmírnění nepříjemného pocitu pacienta, snížení ztrát vody a tím rizika dehydratace, zmírnění bolesti.

  • Akutní zánět slepého střeva u dětí

    Zánět slepého střeva (apendicitida) se může vyskytnout v jakémkoli věku, nejčastěji však mezi 10. a 15. rokem. U dětí mladších dvou let se vyskytuje zřídkakdy. V rodině, ve které se již zánět slepého střeva vyskytl, je pravděpodobnější, že se tento zánět objeví. Při akutním zánětu slepého střeva si děti stěžují na bolest břicha, která začíná často v oblasti pupku a později se táhne do pravého podbřišku. Téměř vždy je provázena nevolností a zvracením.