Dárcovství

Dárcovství je dobrovolná bezplatná činnost občanů, která má velký celospolečenský význam. Lidé mohou darovat krev, kostní dřeň či orgány. Dárcem může být ten, který splní zdravotní a další podmínky.


 • Dárcovství krve

  Dárcovství krve je dobrovolná činnost občanů, která má velký celospolečenský význam. Lidská krev a přípravky z ní vyrobené se používají v řadě lékařských oborů (chirurgických i nechirurgických) a medicína na současné úrovni bez nich není představitelná. Ročně jsou k léčbě pacientů v České republice použity přípravky vyrobené z více než 600 tisíc odběrů krve nebo jejích složek.

 • Darování orgánů

  Podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, je darování orgánů v ČR dobrovolné a bezplatné.

 • Dárcovství kostní dřeně

  Dárcovství kostní dřeně je dobrovolný čin. Své rozhodnutí stát se dárcem a být zařazen v registru dárců kostní dřeně můžete kdykoli bez udání důvodu odvolat.

Doporučené externí zdroje

 • Dárcovství

  Co vše obnáší darování orgánu a kdo může být dárcem? Proč se lidé rozhodli darovat svůj orgán? Jakými pravidly se řídí dárcovství orgánů a co je víceorgánová transplantace? Odpovědi na tyto otázky a další informace se nacházejí v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj