Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

Nedílnou součástí léčby jsou léky a v řadě případů i zdravotnické prostředky. Kromě volně prodejných se poskytují na recept či poukaz. Oba tyto dokumenty mají omezenou platnost. Při užívání léků je třeba zachovat jistou obezřetnost a v případě nejistoty se poradit s lékařem či lékárníkem. Pacient by se měl také orientovat v tom, co jsou léky, zdravotnické prostředky a doplňky stravy, a kde a jak je může získat.


 • Co je a co není léčivý přípravek?

  Pro běžného spotřebitele je mnohdy velmi obtížné rozlišit, zda nabízený výrobek je léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem nebo doplňkem stravy, vzhledem ke skutečnosti, kdy například řada doplňků stravy má podobné složení jako léčivé přípravky (multivitaminy, glukosamin, bylinné čaje, extrakt z jinanu dvoulaločného, aescin apod.).

 • Recept

  Buďte opatrní, pokud vám předepisují léky různí lékaři, neboť léky se stejnou léčivou látkou se mohou jmenovat různě. Pokud navštěvujete více lékařů, mohou vám být předepsány podobné léky a jejich vzájemné působení a hromadění v těle vám mohou poškodit zdraví.

 • Poukaz na zdravotnické prostředky

  Zdravotnické prostředky na poukaz jsou takové pomůcky, které lékař předepíše (obdobně jako recept u léků) a pacient si je vyzvedne v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků a může je doma sám používat nebo aplikovat. Zdravotnické prostředky se předepisují na poukaz, který se zatím vystavuje v listinné podobě. Od jara roku 2022 však dostane stejně jako recepty na léky elektronickou podobu.

 • Generická substituce

  Jde o záměnu předepsaného léčivého přípravku za jiný léčivý přípravek se stejnou léčivou látkou, ve stejném množství a stejné lékové formě. Lékárník Vám může zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný pouze při dodržení podmínek daných platnými právními předpisy.