Pacientské organizace

Pacienti s konkrétním onemocněním (nebo nějakou širší skupinou onemocnění) se někdy sdružují do pacientských organizací. Ty si obecně kladou za cíl nejen informovat své členy o daném onemocnění, o dostupných možnostech léčby a o způsobech, jak se s onemocněním vyrovnávat v každodenním životě, ale také si poskytovat vzájemnou podporu. Níže uvedený přehled pacientských organizací zatím není kompletní, doplňujeme jej průběžně.


 • Role pacientských organizací

  Pacientské organizace jsou důležitou součástí zdravotnického systému. Nejenže pomáhají pacientům s vážnou chorobou, ale také komunikují s představiteli státu a pomáhají pacientům dobrat se svých práv.

 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) byla založena v červnu 2002 jako zastřešující organizace, která sdružuje spolky osob se zdravotním postižením. Jediným požadavkem na řádné celostátní členství v NRZP ČR je to, aby spolek tvořilo více než 50 % osob se zdravotním postižením či jejich zákonných zástupců.

 • Česká unie neslyšících, z.ú.

  Česká unie neslyšících, z.ú. je nezisková organizace, která vznikla již v červenci 1990 jako občanské sdružení. Cílem této občanské iniciativy bylo, aby neslyšící lidé měli svou organizaci, která by sdružovala výhradně neslyšící, kteří se dorozumívají znakovým jazykem.

 • HOPE, z.ú.

  Hlavní myšlenka stvořit neziskovou organizaci HOPE, z.ú., vznikla na základě vlastní životní zkušenosti naší zakladatelky, která se potýkala s diagnózou rakoviny prsu. Jelikož si touto nemocí prošla a ví, jak je těžké se s ní potýkat, chtěla by pomáhat ženám a mužům se stejným osudem.