Závislosti a návykové látky

Závislost má mnoho tváří a podob, v podstatě může vzniknout na čemkoliv. Každý z nás je individuální, každý člověk má jinou schopnost odolávat různým druhům pokušení.


 • Nelátkové závislosti: co to je?

  Nelátkové závislosti (nechemické závislosti, behaviorální závislosti, nedrogové závislosti) jsou závislosti, kdy uživatelé nejsou závislí přímo na návykové psychoaktivní látce, ale jsou závislí na určité činnosti.

 • Závislost na lécích: co to je?

  Léky jsou prvotně vytvořeny proto, aby lidem pomáhaly. Jejich výrobu, distribuci a nakládání s nimi upravuje zákon o léčivech [1]. Přípravky, jejichž užívání je povolené, jsou označovány jako legální drogy. Bohužel i léky povolené jsou často užívány ve větším než nutném množství nebo jsou zneužívány k jinému účelu než léčbě. V tom případě je jejich užívání nezákonné.

 • Závislost na alkoholu: úvod

  S alkoholem se setkáváme téměř denně a je nedílnou součástí našeho života – sklenka piva k obědu, večer pár sklenek vína pro vytvoření pohody. Česká republika patří dlouhodobě mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu. Ročně u nás zemře na následky nadměrného pití alkoholu 6500 lidí.

 • Opiáty

  Opiáty jsou návykové látky s převážně tlumivým účinkem, které se získávají ze surového opia nezralých makovic opiového máku. Mezi typické zástupce patří morfin, heroin, kodein, braun.

Doporučené externí zdroje

 • Chcete přestat kouřit?

  Zatím se vám nepodařilo skoncovat s kouřením? Nejste sami, většina kuřáků by raději nekouřila, ale nedaří se jim přestat. Závislost na nikotinu je nemoc! Má diagnózu F17.2 a jako u jiných nemocí i u této existuje účinná léčba. V České republice fungují specializovaná Centra pro závislé na tabáku. Další informace najdete v předloženém materiálu.Leták vydala Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění, z.s. (ČAKO) – spolek sdružující pacienty s onemocněním srdce a cév nebo s rizikovými faktory, které mohou tato onemocnění způsobit.

  Přejít na externí zdroj
 • Alkoholismus

  Zdroje věnované prevenci, příčinám, projevům, diagnostice a léčbě alkoholismu. Příspěvky se zabývají účinkem alkoholu na lidský organismus, opileckým chováním, dopadem alkoholismu na rodinu a v neposlední řadě základní otázkou – kdy se stává člověk alkoholikem.

  Přejít na externí zdroj
 • Alkohol pod kontrolou

  Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze na svém webu „Alkohol pod kontrolou“ srozumitelnou formou popisuje dopady alkoholu na zdraví člověka, definuje závislost na alkoholu a uvádí tipy, jak zvládnout problém s pitím.

  Přejít na externí zdroj