Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny jsou specializované zdravotní a finanční instituce, jejichž hlavním úkolem je spravovat veřejné zdravotní pojištění. Tato rozsáhlá činnost zahrnuje vše od výběru pojistného od jejich plátců až po úhradu zdravotních služeb jejich poskytovatelům. Mezi hlavní povinnosti zdravotních pojišťoven patří zajistit svým pojištěncům poskytování hrazených služeb, které musí být místně a časově dostupné.