COVID-19: data a zdroje

Přehled aktuální situace o šíření nemoci COVID-19 či o očkování, hospitalizacích a další statistické údaje přinášejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví. Přehled pravidel a opatření lze zase nalézt na covid portálu.


 • COVID-19: Dispečink intenzivní péče v ČR

  Nově vyvinutý systém s názvem Dispečink intenzivní péče (DIP) má za cíl sledovat a následně řídit v době koronavirové epidemie lůžkovou péči v České republice. DIP umožňuje jednoduché online zadávání volných kapacit přístrojů a lůžek koordinátory intenzivní péče v jednotlivých nemocnicích. Integrovaný centrální řídicí tým tak má k dispozici okamžité informace o aktuálních kapacitách lůžkové péče v celé ČR.

 • COVID-19: datové sady pro krajské a místní samosprávy

  Data o výskytu onemocnění COVID-19, provedených testech, diagnostikovaných případech, hospitalizovaných a vyléčených pacientech jsou sbírána v tzv. Informačním systému infekční nemoci (ISIN). Kromě dat pro širokou a odbornou veřejnost jsou k dispozici i datové sady na úrovni krajů, měst a obcí. K nim mají přístup určení zástupci krajských úřadů, krajských hygienických stanic a obcí s rozšířenou působností (ORP), aby byli informováni o aktuální situaci v daném místě a mohli na jejich základě přijímat další rozhodnutí

 • COVID-19: otevřené datové sady pro širokou a odbornou veřejnost

  Data o výskytu onemocnění COVID-19, provedených testech, diagnostikovaných případech, hospitalizovaných a vyléčených pacientech jsou sbírána v tzv. Informačním systému infekční nemoci (ISIN). Většina dat je publikována formou otevřených datových sad, které lze využít jak pro informování široké veřejnosti, tak i tvorby vlastních analýz či webových vizualizací a aplikací.

Doporučené externí zdroje

 • COVID-19: infomore.cz

  Infomore.cz je interdisciplinární projekt, který propojuje žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, a jehož cílem je snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke COVID-19, ale též k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. „žurnalistiky založené na důkazech”. Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. Výstupy projektu jsou reflexí problémů reálné praxe v průniku žurnalistické a lékařské oblasti.

  Přejít na externí zdroj
 • COVID-19: aplikace eRouška

  V reakci na pandemii nového koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, byla vyvinuta aplikace eRouška. Ta si díky Bluetooth pamatuje ostatní eRoušky, které člověk potkal. Usnadní tak hygienické stanici dohledávání rizikových kontaktů. Přispějte i vy k tomu, aby nakažených koronavirem přibývalo méně.

  Přejít na externí zdroj
 • Vizualizace celosvětového výskytu COVID-19

  Šíření onemocnění COVID-19 v reálném čase můžete sledovat v interaktivní on-line aplikaci, kterou vyvinulo Center for Systems Science and Engineering (CSSE) při americké Univerzitě Johnse Hopkinse (Johns Hopkins University). K dispozici jsou přesné údaje o počtu potvrzených případů celosvětově i v jednotlivých zemích, počty úmrtí i počty osob, které se z onemocnění zotavily.

  Přejít na externí zdroj