Typy preventivních prohlídek

Rozlišujeme čtyři základní typy preventivních prohlídek, které provádějí lékaři primární péče, tzn. praktičtí lékaři pro děti a dorost, praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí zubní lékaři a praktičtí lékaři gynekologové.


 • Všeobecné preventivní prohlídky u dětí

  Všeobecné preventivní prohlídky (VPP) u dětí jsou prováděny praktickým lékařem pro děti a dorost od narození během celého dětství až do předání dospívajícího do péče všeobecného praktického lékaře.

 • Všeobecné preventivní prohlídky dospělých

  K první všeobecné preventivní prohlídce (VPP) obvykle dochází při registraci a převzetí pacienta do péče. Další VPP jsou prováděny v rozmezí dvou let, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsah prohlídky je stanoven vyhláškou.

 • Zubní preventivní prohlídky

  První zubní preventivní prohlídka se provádí u dětí v prvním roce života mezi šestým až dvanáctým měsícem a následně dvakrát ročně u dětí a dorostu od 1 roku života do 18 let věku, zpravidla po uplynutí 5 měsíců po provedení poslední zubní preventivní prohlídky.

 • Gynekologické preventivní prohlídky

  Gynekologické prohlídky začínají v 15 letech věku dívek a pokračují jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední gynekologické preventivní prohlídky.

 • Zubní preventivní prohlídky Ikona - snadné čtení

  Můžete chodit pravidelně na zubní prohlídky, kterým se říká preventivní. To znamená, že zubař zkontroluje, jestli jsou vaše zuby zdravé.

Související témata

Screening