Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Lidé s diagnózou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) trpí dlouhodobým a pomalu se zhoršujícím plicním onemocněním. Ze zpočátku neškodných příznaků se mohou postupně vyvinout závažné obtíže a s postupem onemocnění se stále snižuje funkce plic i tělesná výkonnost. Ve velmi těžkých případech mohou být pacienti odkázáni na pomoc druhých i při každodenních činnostech.


 • CHOPN: co to je?

  CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je pomalu postupující onemocnění plic, při kterém se trvale zúží dýchací cesty. Nevzniká ze dne na den, ale v průběhu několika (i mnoha) let a může vést k vážným zdravotním následkům. CHOPN je možné léčit, bohužel však obvykle není možné zcela zvrátit všechna poškození a dosáhnout úplného uzdravení.

 • CHOPN: rizikové faktory a prevence

  CHOPN může mít různé příčiny. Jedním z hlavních rizikových faktorů je kouření, k dalším patří trvale působící škodlivé vlivy, například znečištěné pracovní nebo životní prostředí. Určitou roli hrají i určité genetické dispozice.

 • CHOPN: diagnóza

  Za příznaky CHOPN, jako jsou úporný kašel, vykašlávání hlenu či dušnost, se může skrývat řada různých onemocnění. Proto je důležité, aby lidé s příznaky CHOPN co nejdříve vyhledali lékařskou pomoc a nechali se řádně vyšetřit. Mnoho nemocných však příznaky, zejména zpočátku, bagatelizuje jako „nachlazení“, omlouvá je momentálním nedostatkem kondice nebo je mylně považuje za první známky stáří.

 • CHOPN: léčba

  Léčba CHOPN je dlouhodobá a spočívá především v různých medikamentózních a režimových opatřeních, která mají zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života a fyzickou výdrž. Lékař rozhodne o nutnosti konkrétního druhu léčby v závislosti na individuální kondici postiženého (např. závažnost onemocnění, příznaky).

 • CHOPN: plicní rehabilitace

  Plicní rehabilitace slouží ke zlepšení fyzické výkonnosti a kvality života pacientů s CHOPN, případně i s jinými onemocněními dýchacích cest. V případě pokročilého onemocnění pacienti často potřebují pomoc nebo péči, mohou se ocitnout v pracovní neschopnosti, onemocnění může vést i k invaliditě. Cílem rehabilitace je předcházet prohlubování zdravotního postižení, snižovat jeho závažnost a v ideálním případě jej do maximální míry odstranit.

 • CHOPN: akutní zhoršení

  U CHOPN se mohou vyskytnout krátkodobá zhoršení, tzv. exacerbace, zvláště pak v pokročilých stadiích onemocnění. Těmto exacerbacím je nutné pokud možno předcházet dobrou základní terapií. Důležité je také včas rozpoznat počátek zhoršování stavu. Závažné příznaky se mohou vyskytnout např. v důsledku mírných infekcí, které jsou v normální situaci sotva patrné.