Chlopenní vady

Chlopenní vady patří k častým srdečním onemocněním. Srdeční chlopně jsou umístěny na výstupech ze srdečních síní a komor a jejich správné uzavírání a otevírání reguluje směr toku krve v srdci. Vady srdečních chlopní se většinou vyvinou v průběhu života, méně často mohou být i vrozené. Zpočátku mohou být bez příznaků, později se rozvíjejí typické příznaky, jako jsou slabost při námaze a dušnost.


  • Chlopenní vady: příčiny a příznaky

    Při chlopenních vadách je narušena funkce jedné nebo více srdečních chlopní, čímž dochází k trvalým změnám v průtoku krve srdcem a v důsledku toho i celým oběhovým systémem. Příznaky se mnohdy objeví až dlouho po vzniku chlopenní vady, protože srdce obvykle dokáže poruchy po dlouhou dobu kompenzovat. Vznik chlopenní vady může mít různé příčiny.

  • Chlopenní vady: diagnóza a léčba

    Chlopenní vady často nezpůsobují po dlouhou dobu žádné obtíže a objeveny bývají spíše náhodou. Vždy však musí být brány vážně, protože obvykle se časem zhoršují, a tak ovlivňují nejen kvalitu života, ale mohou život i zkracovat. Léčba závisí na typu a závažnosti onemocnění.