ADHD

O neposedných dětech často říkáme, že jsou jako pytel blech. Ovšem takový pytel blech může ve skutečnosti přivádět děti samotné, jejich rodiče i pedagogické pracovníky k zoufalství. Nepozornost, impulzivita a hyperaktivita, které přesahují běžnou míru danou věkem, jsou známkami poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), která patří k nejčastějším psychickým poruchám v dětství a dospívání a může přetrvat i do dospělosti.


 • ADHD u dětí: příčiny a diagnóza

  Mechanismus vzniku ADHD zatím nebyl plně objasněn. Odborníci předpokládají, že se na něm podílí mj. chybná regulace metabolismu dopaminu, serotoninu, popř. noradrenalinu (viz článek Neurotransmitery: poslové uvnitř mozku). Významnou roli zřejmě hrají i genetické předpoklady. Diskutuje se i o možném vlivu nedostatku kyslíku při porodu a také o rizikových faktorech, kterým bylo vystaveno dítě ještě v prenatálním období (tzn. v děloze matky), např. různé infekce. Na vzniku ADHD se možná podílí i předčasný porod, nadměrná konzumace peprmintu během těhotenství či užívání drog nebo tabáku. ADHD může být negativně ovlivněna i nedůslednou výchovou.

 • ADHD u dětí: léčba

  Terapie ADHD stojí na několika pilířích, které se vzájemně doplňují. Důležitou roli hraje osvěta, zapojení rodiny a sociálního prostředí (školy, školky). Jedním z nejdůležitějších terapeutických opatření je právě důkladné poučení rodičů a dalších, kteří se o děti s ADHD starají.

 • ADHD u dospělých

  Přibližně dvě třetiny dětí s ADHD se s touto poruchou potýkají i v dospělosti. Diagnostická kritéria, která se používají v dětství, však pro dospělé neposkytují příliš užitečné opěrné body. Dospělí s ADHD musejí v každodenním životě bojovat často s problémy, například v práci, v řízení domácnosti nebo vlastních financí. Jejich sociální interakce jsou obvykle plné konfliktů. Včasná diagnostika a léčba v dětském věku může přispět k bezproblémovému životu v dospělosti.

Doporučené externí zdroje

 • ADHD

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě ADHD. Díky příspěvkům se můžete dozvědět, jaká diagnóza se skrývá pod zkratkou ADHD, koho syndrom nejčastěji postihuje a které návyky a techniky pomohou zmírnit projevy této neurologické poruchy.

  Přejít na externí zdroj