Léčba obezity


 • Léčba obezity: redukční dieta

  Zdravé hubnutí by nemělo být o extrémním snížení denního energetického příjmu, ale o správném načasování a rozložení jednotlivých jídel dle potřeb a chutí každého z nás. Jídelníček se musí sestavovat „na míru“, každý z nás vykonává jiné povolání, a má jiný energetický výdej. Jiné množství kalorií na den bude potřebovat sekretářka v kanceláři a jiný dělník pracující manuálně 12 hodin denně. Neúnosná dieta by v např. případě těžce pracujícího byla nejen neúspěšná a dlouhodobě neudržitelná, ale i zdraví ohrožující.

 • Léčba obezity: pohybová aktivita

  Pohyb a aktivita má při redukci hmotnosti své zakořeněné místo a o jejím významu není třeba pochybovat. Zvýšení energetického výdeje však musí jít ruku v ruce alespoň s mírnou redukcí energetického příjmu. Je prokázáno, že samotná pohybová aktivita k dostatečné redukci nevede, redukci můžeme očekávat v horizontu několika měsíců, nikoliv týdnů. Opačný extrém, tedy samotné omezení energetického příjmu s minimem pohybu, zase vede k postupné adaptaci těla na nízký příjem např. ztrátou aktivní tělesné hmoty, resp. svalové tkáně, která je zodpovědná za klidový energetický výdej. Dieta se tak stává neúčinnou a po ukončení redukčního režimu dochází opětovnému vzestupu hmotnosti.

 • Léčba obezity: psychologie

  Snaha o redukci hmotnosti od nás vyžaduje určité ústupky a sebezapření. Proto je nasnadě, že k tomu musíme být odhodláni, musíme být ochotni do tohoto procesu investovat svůj čas, energii a snahu. Neděláme to přece pro manželku, pro maminku ani pro lékaře, děláme to pro sebe.

 • Léčba obezity: farmakoterapie

  K léčbě obezity je k dispozici nejvíce léků za posledních 20 let. Tzv. antiobezitika hrají významnou roli v léčbě nejen obezity vyšších stupňů, ale i u pacientů s nadváhou. Zvláště to pak platí u lidí s nadváhou či obezitou nižších stupňů, kde je žádoucí snížit hmotnost např. při současné přítomnosti diabetu, hypertenze apod.

 • Léčba obezity: chirurgie

  Chirurgická léčba obézních nemocných se nazývá bariatrická chirurgie – hovoříme o bariatrických výkonech. Bylo opakovaně prokázáno, že snížení hmotnosti o 5–10 % stávající hodnoty a její dlouhodobé udržení či další redukce hmotnosti vede ke snížení morbidity (nemocnosti) a mortality (úmrtnosti) především na kardiovaskulární onemocnění.