Vývojová dysplazie kyčelního kloubu

Čím je způsobena vývojová a jaké jsou její příznaky? Která vyšetření je třeba provést pro stanovení a jak probíhá léčba? Proč se u dětí provádí vyšetření kyčlí? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Vývojová dysplazie kyčelního kloubu

Více v kategorii Vrozené vývojové vady